Begroting 2020

Wij presenteren u onze digitale begroting. Compact, toegankelijk en met alle voordelen van een digitale omgeving. Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ons doel. Met meer aandacht voor beleid en doelstellingen om de toegankelijkheid te vergroten. Natuurlijk binnen de kaders: een sluitende begroting en de noodzaak om het schuldniveau te beperken. Het collegeprogramma 2018 - 2022 is wat betreft de doelstellingen verwerkt in de begroting. Voor extra middelen zijn zo nodig aparte voorstellen gedaan, die kunt u vinden als bijlagen bij het raadsvoorstel.