Begroting 2020

Onderwijs

Doel van dit programma is :
-  het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs
-  het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen
-  de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Openbaar basisonderwijs
Het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal (4 scholen), Heemstede, Zandvoort en de vm. gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (thans: gemeente Haarlemmermeer) berust bij STOPOZ: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland (STOPOZ). Het toezicht op STOPOZ berust sinds juli 2016 bij een raad van toezicht.                            De verantwoordelijkheid van de gemeente(raad) voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Huisvesting scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor diverse voorzieningen in het kader van de huisvesting van scholen. Nieuwbouw en uitbreiding van scholen zijn twee belangrijke, maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor de eerste inrichting van de scholen met meubilair en leermiddelen.

Ondersteuning scholen en leerlingen

Op basis van wetgeving, maar ook op basis van eigen beleid, ondersteunt de gemeente directies/scholen en leerlingen. Het is van groot belang dat onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen, dat leerlingen in staat worden gesteld zoveel als mogelijk de school van hun keuze te bezoeken en dat vroeg- en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen.

Lasten & baten

Lasten

€ 2.032.524

4,0 %

Baten

€ 138.958

0,3 %

ga terug