Begroting 2020

Sociaal Domein

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en het beschermen van en veiligheid bieden aan kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzieningen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis te wonen of die deelname aan de samenleving laagdrempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Aan de basis van het Sociaal Domein staan drie wetten:

-  de Jeugdwet;
-  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
-  de Participatiewet.

De taken die voortkomen uit deze wetten worden zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd. Dit betekent een stevige verbinding tussen werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 15.203.467

29,6 %

Baten

€ 2.732.000

5,3 %

ga terug