Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:

  • Wegen
  • Openbare verlichting
  • Bruggen
  • Riolering
  • Water
  • Beschoeiingen
  • Openbaar groen
  • Sportaccommodaties en sportvelden
  • Gebouwen en woningen
ga terug