Begroting 2020

Financiële positie

Reserves en voorzieningen

Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.

Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2024 is opgenomen.

Nr.

Bedragen x € 1.000

01-01-2020

Storting 2020

Onttrekking 2020

01-01-2021

Storting 2021

Onttrekking 2021

01-01-2022

Storting 2022

Onttrekking 2022

01-01-2023

Storting 2023

Onttrekking 2023

01-01-2024

Algemene reserves

1

Algemene bufferreserve 

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

0

0

1.545

2

Flexibele algemene reserve 

12.811

0

-106

12.705

0

-228

12.477

0

-684

11.793

0

-523

11.270

3

Algemene reserve afbouw schulden

4.906

0

0

4.906

0

0

4.906

0

0

4.906

0

0

4.906

19.261

0

-106

19.156

0

-228

18.928

0

-684

18.244

0

-523

17.721

Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen 

4.026

0

-75

3.951

0

-75

3.877

0

-71

3.806

0

-71

3.735

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied 

476

0

-25

451

0

-25

425

0

-25

400

0

-25

374

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering 

2.059

0

-48

2.011

0

-48

1.963

0

-48

1.915

0

-48

1.867

6.561

0

-148

6.413

0

-148

6.265

0

-144

6.121

0

-144

5.977

Egalisatiereserves

7

Egalisatiereserve begraafplaatsen

0

57

-57

0

59

-59

0

60

-60

0

61

-61

0

8

Egalisatiereserve monumenten

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

0

0

73

9

Egalisatiereserve sociaal domein

106

0

-106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

57

-164

73

59

-59

73

60

-60

73

61

-61

73

Bestemmingsreserves: overige

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw 

1.301

0

0

1.301

0

0

1.301

0

0

1.301

0

0

1.301

11

Reserve energiebesparing 

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

0

0

14

12

Reserve bosbeheerplan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Gemeentelijk bomenfonds 

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

0

0

23

14

Reserve explosievenopruiming

116

0

-25

91

0

-25

66

0

-25

41

0

-25

16

1.454

0

-25

1.429

0

-25

1.404

0

-25

1.379

0

-25

1.354

Voorzieningen

15

Onderhoudsfonds gebouwen 

42

371

-410

3

378

-372

8

384

-375

17

390

-341

66

16

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Onderhoud bruggen en steigers

76

59

-18

117

60

0

177

61

0

239

62

0

301

18

Wachtgeldverplichting oud-wethouders

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Rationeel wegbeheer

75

617

-597

95

627

-617

104

638

-661

81

649

-672

58

20

Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Egalisatievoorziening rioleringen

2.690

0

-257

2.433

0

-315

2.118

0

-72

2.046

70

0

2.116

2.882

1.047

-1.282

2.648

1.065

-1.305

2.408

1.083

-1.108

2.383

1.171

-1.013

2.541

Totaal-generaal

30.338

1.105

-1.724

29.719

1.124

-1.764

29.078

1.143

-2.021

28.199

1.232

-1.766

27.665