Begroting 2020

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren

  • Participatie met burgers
  • Evaluatie regeling Burgerinitiatieven
  • Nieuwe wetgeving (omgevingswet, nieuwe BDU-regeling)
  • Samenwerking binnen MRA, onder andere in het kader van OV-Toekomstbeeld

Verplichte kengetallen
Niet van toepassing op programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat.