Begroting 2020

Onderwijs

Kaders

Beleidskaders

Omgevingsfactoren

  • Tendens aantal leerlingen: stijging bij primair onderwijs en daling bij voortgezet onderwijs
  • Omvang rijksbudget ten behoeve van renovatie schoolgebouwen
  • Omvang rijksbudget Voorschoolse voorziening peuters
  • Wijziging landelijke regelgeving op gebied onderwijshuisvesting

Verplichte kengetallen

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Relatief verzuim

Bloemendaal: Aantal per 1.000 inw. 5-18 jaar
Nederland: idem
(Bron: DUO)

12,34
26,58

2017
2017

Absoluut verzuim

Bloemendaal: Aantal per 1.000 inw. 5-18 jaar
Nederland: idem
(Bron:DUO)

0,24
1,82

2017
2017

Voortijdig schoolverlaters (VO + MBO)

Bloemendaal: % van totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig het onderwijs verlaat

Landelijk:

1,0
1,0
0,9

1,7
1,7
1,9

2014-15
2015-16
2016-17

2014-15
2015-16
2016-17

Vestigingen scholen

Vestigingen basisonderwijs per 1.000 inwoners
- Bloemendaal
- gemeenten < 25.000 inwoners
- Noord-Holland
- Nederland

Idem voortgezet onderwijs per 1.000 inwoners
- Bloemendaal
- gemeenten < 25.000 inwoners
- Nederland
- Noord-Holland

7,0
4,7
3,2
3,7

1,3
0,5
0,9
0,8

2017-18

2017-18

Facultatieve kengetallen

Overige kengetallen op jaarbasis

2018

2017

2016

Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum 1-10)

3.449

3.485

3.455

- waarvan openbaar

1.073

1.076

1.102

- waarvan bijzonder

2.376

2.409

2.353

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.563

1.678

1.804

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

39,2

40,4

40,0

- aangepast vervoer                                                                                            

56

60

46

- openbaar vervoer

3

1

3

- eigen vervoer

7

5

4

Percentage buitenleerlingen voortgezet onderwijs               86,9               -              -