Begroting 2020

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren. De lastendruk zal in 2020 wijzigen. Na de besluitvorming over de tarieven 2020 in de raad van december zullen wij u uiteraard over de ontwikkeling van de lokale lastendruk verder informeren.

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde van afgerond € 699.000 in 2019, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.

Woonlasten eigen woning

2018

2019

2020

Afwijking in % tussen 2019 en 2020

Bloemendaal

Onroerende-zaakbelastingen

671,40

828,32

831,83

+0,4%

Afvalstoffenheffing

327,86

368,60

370,98

+0,6%

Rioolheffing eigenaar

101,41

106,32

107,75

+1,3%

Rioolheffing gebruik

132,62

143,08

148,37

+3,7%

Totaal woonlasten

€ 1.233,29

€ 1.446,32

€ 1.458,93

0,9%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

213,03

12,61

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

17,75

1,05

Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.

Woonlasten huurwoning

2018

2019

2020

Afwijking in % tussen 2019 en 2020

Bloemendaal 

Afvalstoffenheffing

327,86

368,60

370,98

+0,6%

Rioolheffing gebruik

132,62

143,08

148,37

+3,7%

Totale woonlasten

€ 460,48

€ 511,68

€ 519,35

+1,5%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

51,20

7,67

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

4,27

0,64

Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelasting van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten wordt gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde getallen wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen in €

Bloemendaal

Nederland gemiddeld

Woonlasten

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Eénpersoonshuishouden

1.104

1.130

1.330

650

654

672

Meerpersoonshuishouden

1.205

1.234

1.446

723

721

740

Onroerende zaakbelasting

Tarief woningen (%)

0,1118

0,1054

0,1185

0,1237

0,1180

0,1115

Tarief niet-woningen (%)

0,4404

0,4870

0,5619

0,4693

0,4783

0,4780

Uit de Coelo atlas voor de lokale lasten 2019 blijkt dat de OZB 2019 (0,1185%) in Bloemendaal ca. 6% boven het landelijk gemiddelde van 2019 (0,1115%) ligt. De cijfers voor 2020 zijn in het voorjaar van 2020 bekend na publicatie van de Coelo atlas 2020.